Imagen
itm home
Imagen
qui som
Qui som

Iniciatives Tecnològiques de Mobilitat (ITM) ofereix solucions digitals de mobilitat personal i professional a Barcelona i la seva àrea metropolitana. ITM està participada per Barcelona de Serveis Municipals (BSM), Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i AMB Informació.

Imagen
que fem
Què fem

Desenvolupem solucions tecnològiques de mobilitat per fer-les extensives a municipis metropolitans. Així contribuïm a l’ordenació del trànsit i a promoure un model de mobilitat més sostenible i ordenat que posa al centre el benestar de les persones.

Imagen
app AMB
AMB Aparcament

El pagament per minuts de l’aparcament regulat és ara més àgil, còmode i sense esperes. Disponible a treze municipis metropolitans.

Imagen
app spro
SPRO

Mobilitat sostenible també en l’àmbit professional. SPRO facilita la reserva de places d’aparcament destinades a la càrrega i descàrrega de mercaderies. L’objectiu és contribuir a ordenar i planificar la mobilitat que es genera al voltant de la distribució urbana de mercaderies (DUM) per afavorir un ús més eficient de l’espai públic. Disponible a deu municipis metropolitans.