Imagen
portal de transparencia
Transparència

L’objectiu del Portal de Transparència d'ITM és posar a disposició dels seus grups d'interès i de tota la ciutadania en general, la informació més rellevant relativa a la seva organització, activitats i serveis, oferint una informació actualitzada, clara, accessible i comprensible, amb dades de qualitat, interoperables i susceptibles de ser reutilitzables. La seva implantació dóna compliment als principis i obligacions que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública.

Imagen
organització
Organització
Imagen
personas
Persones
Imagen
economia_y_finanzas
Economia i finances
Imagen
acceso_informacion_publica
Contractació pública i convenis
Imagen
contratacion_publica_y_convenios
Accés informació pública
Imagen
avaluació transparència
Avaluació transparència